1. Declaració d’accessibilitat web jorge-serrano.com
Jorge Serrano Olivares amb DNI 43112546N s’ha compromès a fer accessible el lloc web jorge-serrano.com de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, d’accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils.
Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web jorge-serrano.com, excloent-ne les pàgines que portin l’usuari a enllaços externs.

2. Situació de compliment
Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018 pel qual es transposa la Directiva europea en relació amb l’accessibilitat i la UNE-EN 301 549:2022

3. Preparació de la present declaració d’accessibilitat
Aquesta declaració va ser preparada el 7 de juny de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació.
Última revisió de la declaració: 7/6/2023

4. Observacions i dades de contacte
La web ha estat construïda sobre el tema de wordpress Avada, que compleix tots els requisits de la WCAG 2.1 https://avada.com/documentation/accessibility/
A més s’ha inclòs un plug-inn específic en relació a l’accessibilitat. lletra, enllaços, fons, etc
Seguint les recomanacions de la WAI (traduït com a Iniciativa per a l’Accessibilitat a la Web) s’han utilitzat pautes referents per millorar la navegació i l’accés a tots els continguts de la web d’una manera clara i senzilla. Amb això, hem aconseguit un nivell doble d’accessibilitat, a més de la major part de les de nivell Triple A.
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com ara:
• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
• Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del telèfon de contacte +34 654 23 74 04 o l’email hola@jorge-serrano.com