Publicat el: 04/08/2023

Un facilitador professional té un paper valuós quan treballa amb un grup que està a punt d’abandonar davant d’una adversitat. El seu rol en aquests casos implica acompanyar i donar suport al grup perquè superi aquests desafiaments i trobi solucions constructives als seus problemes. Aquí comparteixo 10 formes en què la facilitació és d’ajuda quan un grup s’enfronta a una dificultat:

  1. Escolta activa: El facilitador ha de ser una figura empàtica i comprensiva. Escoltar les preocupacions i frustracions dels membres del grup els permetrà expressar els seus sentiments i recolzar-se en un espai segur on compartir els seus pensaments.
  2. Creació d’un ambient de confiança: El facilitador ha d’establir un ambient en què els membres del grup es sentin segurs per expressar les seves opinions i inquietuds. La confiança mútua és essencial per abordar els problemes i trobar solucions conjuntes.
  3. Identificació dels problemes clau: Mitjançant preguntes i metodologies, el facilitador pot ajudar el grup a identificar les principals àrees de dificultat i els obstacles concrets que està enfrontant.
  4. Resolució de conflictes: Si hi ha desacords i tensions interns, el facilitador pot ajudar el grup a abordar els conflictes de manera constructiva i trobar solucions que beneficiïn a tothom.
  5. Promoció de la resiliència: El facilitador pot fomentar la resiliència del grup destacant els èxits anteriors i animant-los a aprendre de les experiències passades.
  6. Replantejament d’expectatives: Si les expectatives del grup són poc realistes, el facilitador pot ajudar-los a ajustar-les i establir metes assolibles i ecològiques amb l’objectiu del grup.
  7. Facilitació de la presa de decisions: El facilitador pot guiar el grup a través de processos de presa de decisions eficients, permetent-los implicar-se activament en la resolució dels problemes que enfronten.
  8. Foment del treball en equip: El facilitador pot destacar la importància del treball en equip i com cada membre pot contribuir de manera única per superar l’adversitat.
  9. Introducció de noves perspectives: El facilitador pot aportar noves idees, enfocaments i perspectives que el grup no havia considerat prèviament, cosa que pot desencadenar solucions innovadores.
  10. Celebració dels èxits: El facilitador ha de reconèixer i celebrar els èxits del grup al llarg del procés. Això motiva i reforça la confiança en la seva capacitat per superar l’adversitat.

Sabem que el context actual posa a prova els grups; un facilitador professional pot ser fonamental per ajudar un grup a enfrontar l’adversitat, fomentar la col·laboració i trobar solucions efectives.